بابامو بهم میدی...؟؟؟

 

 

افسران - بابامو بهم بر می گردونی؟؟؟؟
نقل ازحسام فرهنگی
/ 3 نظر / 3 بازدید
ایران شاد

با سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... اگه دلت خواست سری به ما بزن حتما خوشت می یاد اگه خواستی مارو لینک کن لطفا اگه سر زدی بی خبر(بدون نظر)نری ها راستی یادم رفت بگم وب من هر روز بروز می شه وهر چی دلت بخواد داره امیدوارم موفق باشین.

ایران شاد

با سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... اگه دلت خواست سری به ما بزن حتما خوشت می یاد اگه خواستی مارو لینک کن لطفا اگه سر زدی بی خبر(بدون نظر)نری ها راستی یادم رفت بگم وب من هر روز بروز می شه وهر چی دلت بخواد داره امیدوارم موفق باشین.

شعیب

سلام اگر" خودت" راپیدا کنی "حقیقت" راکشف میکنی درراه حقیقت به"عشق"میرسی.. در پی عشق" خدا "را درمیابی و در"خدا".. به "همه چیز "خواهی رسید...