تشییع پیکرپاک سردارشهید قربانمحمد دروگر درقوچان

عکس: بدرقه اشک بار شهدای هواپیمای ناجا

پیکر پاک شهید سردارسرتیپ قربانمحمد دروگر که درسانحه سقوط هواپیمای نیروی

انتظامی درزاهدان به شهادت رسیدساعت 9صبح روز چهارشنبه برروی دوش مردم

ولایت مدار  ازمقابل بیمارستان شهدای قوچان تشییع خواهد شد

مردم قوچان با شرکت درمراسم فوق عهدی دوباره باشهدا وامام امت

حضرت آیت الله خامنه ای درادامه راه شهدا خواهند بست

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمدخسروی

خداوند این شهید عزیزرابیامرزد وسایر همرزمان وپاسداران این مرزوبوم را درپناه خود سالم ومحفوظ بدارد آمین