نشان استادی به کاتب بزرگترین قرآن جهان اهدا شد

علیرضا رشیدیان در این بازدید با بیان اینکه نگارش بزرگترین قرآن جهان چشم نواز و امیدوار کننده است افزود : زیبایی و شکوه ظاهری این اثر هنری و حضور تعدادی از جوانان برای انجام کار تذهیب این قرآن نفیس بدون هیچ گونه چشم داشت مادی باعث افتخار و خوشبختی است.
استاندار خراسان رضوی به پاس کمک جوانان هنرمند در کار تذهیب این اثر نفیس مذهبی سفر عتبات به آنان هدیه داد.
کتابت بزرگترین قرآن جهان توسط استاد علی اکبر اسماعیلی قوچانی در 650 صفحه و تذهیب اطراف آن به همت 30هنرمند تذهیب کار مشهدی از سال 1387آغاز شده است و اکنون مراحل پایانی کتابت و تذهیب را طی می کند.

/ 0 نظر / 22 بازدید