پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

شهید علی راهواره

علی راهواره کد شناسایی 1314711   نام علی نام خانوادگی راهواره درجه زمان شهادت سروان درجه حقوقی فعلی سرلشکر رسته پیاده تاریخ ورود به دانشکده افسری 1/7/1356 تاریخ فارغ التحصیلی از دانشکده افسری 1/7/1359 نام پدر بیگلر محل تولد قوچان تاریخ تولد 1337 مدرک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید