پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

دکترعلی آهنیان

دکترعلی آهنیان. جراح ومتخصص کلیه ومجاری ادراروفوق تخصص اندویورولوژیولاپاروسکوپی.فارغ االتحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وبیمارستان شهید لبافی نژاد (قطب اورولوژی ایران)میباشد ایشان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید