شهید محمد حسین مهاجرقوچانی

تصویر شهید ثبت نشده است.

کد شهید: 6227630 تاریخ تولد : 1342/10/01 نام : محمد حسین‌ محل تولد : مشهد نام خانوادگی : مهاجر قوچانی‌ تاریخ شهادت : 1362/12/15 نام پدر : محمدحسن‌ مکان شهادت : مجنون تحصیلات : نامشخص منطقه شهادت : جنوب غرب شغل : پاسدار انقلاب اسلامی یگان خدمتی : تیپ21امامرضا گروه مربوط : فرماندهان شهید خراسان نوع عضویت : فرمانده هان رده دو مسئولیت : فرمانده‌محور

/ 0 نظر / 47 بازدید