نخبه ریاضی قوچانی مرحوم حمید کاظمی

بنام خدا

یکی ازراهکارهای رشد وتوسعه علمی وفرهنگی یک شهر یاحتی یک کشور معرفی وتاکید بر راه پیموده شده توسط نخبه های آن جامعه می باشد .به این دلیل که جامعه نه تنها از علم این نخبه ها بهره مند می گردد بلکه ایشان می توانند چراغ راهنمای دیگران نیز باشند .

گاه آنقدرعمر بعضی ازآنها کوتاه می شود که فرصت خدمت به جامعه راپیدا نمی کنند وجامعه نیز ازبرکت خدمات آنان محروم می گردد . درشهرمان قوچان ازاین افراد کم نداشته ایم . یکی ازاین نخبه ها که فرصت ظهور پیدا نکرد ودر راه کسب مدارج علمی ازمیان ما رفت دانش پرور ودانش پژوه گرانقدرزنده یاد حمید کاظمی بود که درادامه مختصری اززندگینامه ایشا ن رابه قلم پروفسور سعید قهرمانی که در مقدمه ترجمه کتاب گفت وشنودهایی درریاضیات اثر آلفرد رنیی(Alfred renyi)  آورده است

( چاپ اول آن به سال 1965 میلادی دربوداپست  وچاپ اول ترجمه فارسی آن درسال 1373 به مناسبت بیست وپنجمین کنفرانس ریاضی کشور درتهران) را که ازطریق پژوهشگر همشهریم جناب آقای محمد نسب الحسینی وبا واسطه آقای موسی الرضا نظری بدستم رسیدعینا" برایتان مرقوم می نمایم .

((مقدمه مترجم

راستی  خاتم   فیروزه      بواسحاقی

خوش درخشیدولی دولت مستعجل بود

این کتاب با ارزش که خود بهترین گویای ارزش خویش است وبه اغلب زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است ,  اثر ریاضیدان بزرگ آلفرد رنیی است . رنیی استاد دانشگاه بوداپست وسرپرست انستیتوی ریاضی آکادمی علوم مجارستان بود که درفوریه 1980 بامرگی زودرس چشم ازجهان فرو بست . ازاو بیش از200 اثر تحقیقی درزمینه های مختلف ریاضی برجامانده است . علاقه اصلیش, احتمالت نظری وعلمی ,آنالیز ترکیبی- نظریه اطلاعات ونظریه کنترول بود.

این کتاب رادرسال 1977(1356هجری شمسی) درکتابفروشی تورنتو کاناداخریدم وازخواندن آن لذت فراوان بردم. بامطالعه آن متوجه شدم که بسیاری ازسئوالهایم به بهترین نحو ممکن جواب داده شده است. چند سال بعد بادوستم حمید کاظمی بحثی درماهیت ریاضیات داشتیم, موردی پیش آمد ومن این کتاب رابه اوتوصیه کردم . اوکه مردی بسیار عمیق وموشکاف بود این کتاب رااثری فوق العاده مفید وعالی یافت. نظرمساعد اومرابرآن داشت تابه یاد روح بزرگوارش به ترجمه آن بپردازم , باشد که هم میهنان عزیزی که مانندحمید به علت ها بیشتر ازمعلول ها اهمیت می دهند, ازآن بهره ورشوند.

حمید کاظمی درسال 1334 ه.ش درخانواده ای فرهنگی درقوچان دیده به جهان گشود ودرمشهد وتهران به تحصیلات ابتدائی ومتوسطه پرداخت . پس ازگرفتن دیپلم دبیرستان, دردانشگاه صنعتی شریف (آریامهرسابق) به تحصیل ریاضیات پرداخت ودرجه لیسانس خود راباشایستگی فراوان بدست آورد. اودرمسابقه ریاضی دانشجویان کشور درسال 1356 به مقام نخست دست یافت.

حمید انسانی بسیار عمیق وژرفنگر بود , علاقه خاصی به منطق وبنیاد ریاضیات وهمچنین هندسه اقلیدسی داشت . درمدت بسیار کوتاه عمر خودچنان استعدادی نشان داده بود که بی تردید امیدی برای آینده ریاضیات مملکت بشمار می آمد. حافظه عجیبی داشت , به طوری که اگر سال ها قبل مبحثی رادر فلسفه یا قضیه ای رادر ریاضیات دیده بود ودیگر با آن سروکاری هم نداشت , باز قادر به بیان کامل وهمه جانبه آن بحث یا قضیه می بود وچنان موشکافی می کرد که آدمی ازدقتش متعجب می شد.

حمید کاظمی پس از اتام دوره لیسانس برای اخذ درجه دکتری به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رفت ویک سال ونیم درآنجا به مطالعه منطق ریاضی وفلسفه وروش شناسی علوم پرداخت , اما ناگهان سروش عالم غیبش مژده داد:

که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین

نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است

تورا زکنگره عرش می زنند صفیر

ندانمت که دراین دامگه چه افتاده است

اودر بازگشت به ایران به راهی رفت که سلفش صادق هدایت رفته بود . روح حمید برای درک عمیق فلسفه هستی سیرکهکشان ها را طلب می کرد وجسمش دیگر تاب نگاهداری آن را نداشت . یاد حمید درخاطر همه کسانی که اورا خوب می شناختند تاواپسین لحظات حیات خواهد ماند . ترجمه این کتاب را برای بزرگداشت وی به هم میهنان عزیز تقدیم می کنم .

سعید قهرمانی

کالیفرنیا – برکلی – اردیبهشت 1362))

با آرزوی شادی روح این نخبه قوچانی وامید اینکه جوانان عزیز شهرم پژوهشگرانه وژرف اندیشانه همچون مرحوم حمید کاظمی به مسائل پیرامون خود بنگرند. سید رجب چمنی مرداد 1394ه ش

/ 0 نظر / 27 بازدید