آغاز دور جدید سفرهای استانی اعضای شورای شهر قوچان از جزیره ی کیش!

 

مادراین باره نظری نمیدیم وازشما می خواهیم بعنوان یک قوچانی نظرتان رادرباره اینگونه سفرها وسفرهای خارج ازکشور شوراهای قبلی اعلام کنید واقعا" هدف ازاین مسافرتها ی کاری چیه؟؟؟؟

نکنه میخوان تو رودخونه ازای دولفینا بیارن

 

 

یا اینجوری دولفین سواری

 

 

آه اگه بشه چی میشه !!!

یا نکنه......

/ 3 نظر / 9 بازدید

اخه نمیشه که 1نفر بره ببینه بیاد 12نفره نظر بدن باید همه با هم برن

مگه شورای شهر ما از احمدی کمترن اونا آمریکا برن اینا تا پارک نرن حسود

همه جایی کی به فکر مردم هست همه یکی اند6