درگذشت "سیدمحمود فرّخ خراسانی" ادیب و شاعر معاصر (1360 ش)

 

درگذشت "سیدمحمود فرّخ خراسانی" ادیب و شاعر معاصر (1360 ش)
سیدمحمود فرّخ خراسانی متخلّص به فرّخ، در سال 1276 ش در مشهد به دنیا آمد. وی از نوجوانی مقدمات فارسی و عربی را آموخت و در آنها مهارت یافت. سیدمحمد فرخ، سال‌ها تصدّی امور آستان قدس رضوی را بر عهده داشت و در دوره‌های دوازدهم و سیزدهم مجلس شورای ملی، نماینده قوچان بود. در سال‌های آخر عمر، در مشهد انزوا گزید و به تأسیس انجمن ادبی فرّخ اقدام کرد. در سال 1353، دانشگاه مشهد به محمود فرّخ مقام استادی افتخاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی آن دانشگاه را اعطا کرد. تاریخ مجمل فصیحی خوافی در سه جلد، سفینه نوح، دیوان اشعار، روضه خلد و... از جمله آثار اوست. استاد فرخ خراسانی سرانجام در دوم اردیبهشت 1360 در 84 سالگی درگذشت.

/ 0 نظر / 8 بازدید