دفترمشق دختر

 

برگرفته ازمطالب جالب وخواندنی

 

معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا…دخترک خودش را جمع و جور کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانم؟

معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد : ((چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ ها؟

 

فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه ی بی انظباطش باهاش صحبت کنم ))
دخترک چانه لرزانش را جمع کرد …بغضش را به زحمت قورت داد و آرام گفت :
خانوم …مادرم مریضه … اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن … اونوقت میشه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد …اونوقت میشه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تاصبح گریه نکنه … اونوقت …
اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم …
اونوقت قول می دم مشقامو تمیزبنویسم …
معلم صندلیش را به سمت تخته چرخاند و گفت : بشین سارا …
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد …

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مـــقــــّـر عـشــــق ...

سلام خدا قوت ممنون از لطف شما شما هم لینک شدید دست ما نیست به چشم تو گرفتار شدیم همه اش کار خودت بود خریدار شدیم خواب دیدیم که تو آمده ای اما حیف صبح شد با جگر سوخته بیدار شدیم نظرت آمد و دیدیم گنهکاری رفت نظرت رفت، و دیدیم گنهکار شدیم ذره ای شانه ی ما بار غمت را نکشید گرچه یک عمر به روی دل تو بار شدیم حیف از عمر گرانمایه که خرج تو نشد شرمسار تو از این جمعه ی بسیار شدیم ز علاج دگران درد بُوَد خوش ما را نظر لطف تو دیدیم که بیمار شدیم واقعاً جای سوال است که از بهر ظهور ما چه کردیم که اینگونه طلبکار شدیم لحظه لحظه به خدا جای شهیدان خالی است حیف جامانده از آن غافله ی یار شدیم آرزو هست ببینیم به این زودیها زائر نیمه شب صحن علمدار شدیم

نمیدانم با این همه درد چه کنم اخر .اگر بجای این همه منم فقط از حال هم باخبر باشیم یکی در عرش دیگری در خاک نمی نشیند تا اینگونه قصه درد هم را ننویسیم 6