نماینده قوچان هادی شوشتری

هادی شوشتری: مناطقی از قوچان و فاروج در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته گنجانده شد زندگینامه

تحصیلات

* فوق لیسانس از دانشگاه تهران

* استاد دانشگاه حقوق بین الملل

* مدرس مرکز آموزش بازرگانی و صنایع

دوره های آموزشی و تجربی

* مدیریت استراتژیک

* فرآیند تهیه و تنظیم بودجه پروژه های عمرانی

* طراحی، اجرا و مدیریت واحدهای صنعتی

* طراحی و تهیه سند توسعه شهرستان قوچان در چارچوب مدل

* برنامه ریزی و کنترل پروژه

* مدیرعامل شرکت بین المللی آدونیس

سوابق اجرایی و مدیریتی

* معاونت فرمانداری شهرستان بردسکن ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷

* فرماندار شهرستان درگز ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳

* فرماندار شهرستان قوچان و فاروج ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴

* رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرستان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه استان خراسان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

* رئیس شورای اداری شهرستان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

* عضو شورای اداری استان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

 

/ 0 نظر / 31 بازدید