سلامتی دخترا ؟؟؟

سلامتی-دخترا-چادری (www.shabhayetanhayi (22)

سلامتی دخترایی که سرشون بره چادرشون نمیرهسلامتی-دخترا-چادری (www.shabhayetanhayi (3)سلامتی دخترایی که آروم  و سنگین قدم بر میدارن که


مبادا دل نامحرمی بلرزد


سلامتی دخترایی که زیباییشونو عرضه نمیکنن به هرکس و ناکسی


سلامتی دخترایی که از هر کس و ناکسی دل نمیبرن


سلامتی دخترایی که بهشون میگی امل ولی….سرشار از فهم و دانایی ان و بازم سکوت میکنن تا


مبادا ترک بردارد چینی نازک عفتشون


و سلامتی دخترایی که میراث زهرا (س) رو خوب حفظ کردن


سلامتی همشون صلوات

 

 

نقل ازشبهای تنهائی

/ 2 نظر / 6 بازدید

سلامتی اونایی که میخورن به سلامتیه دخترا

متاسفانه چادر بیشتر شده محل تبلیغ بدن ویترین نمی دونی که خیلی کثافت کاری ها هم با چادر دیده نمیشه