قوچان کهن

آخرین اخبارقوچان-رجال ومشاهیر -جذابترین وتازه ترین ها درباره قوچان

سلام ای جان جانان جان شیرین

سلام ای جان جانان جان شیرین                 سلام ای سرور کون ومکان ای یاردیرین

سلام ای سرورآزادگان هردوعالم               سلام ختم رسل .جانم فدایت هستی من

سلام ای مظهر تام .رحمت دوعالم            سلام ( انما بعثت رحمه) تودرعالم یقین

سلام ای آنکه با ثانی وعشردرهمی تو        بپوشانی فقیر وکنی آزادیک بنده ی غمگین

سلام ای که درتغییر یوم بوامحلمه            بگفتی امروزست(یوم المرحمه)ای سرورمن

سلام ای درنجات آدمی هچون پدر            سلام اندوهگین بهرهمه ی مردمان(حق الیقین)

سلام ای که در دینت محترم .هرامتی        حافظ هرملتی فارس و عرب حتی که چین

سلام ای که شودمهرت نصیب غیرمسلم      زعهدت درآرامشند نصرانی و یهوددربلادمسلمین

سلام ای که برسرت می ریخت خاکستر        مشمول مهرتو شدعرب وقتی نبود اندرکمین

سلام ای محمدامین ای برادر جبرئیل              دروفای به عهد وامانت هستی درزمین

سلام ای برادری زدین توهدیه شده                 سیاست ومعنویت شده به راه توقرین

سلام عزیز بگوزکیست برترین مهرجهان        همی محمد امین .. رسول رب العالمین

 

+   سیدرجب چمنی ; ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir