قوچان کهن

آخرین اخبارقوچان-رجال ومشاهیر -جذابترین وتازه ترین ها درباره قوچان

درسوگ علامه عطاردی قوچانی

 

                   عطارد بود واو علامه ای رفت ازبرما

                     

 

عزیزا   واعزیزا     واعزیزا                 برفت  از بین  ما  وادریغا   اخترما

 

حبیبا  واطبیب  وا اکبر  ما                 عطارد بود اوعلامه ای رفت ازبرما

 

طلوع  اول  او شد  ز  قوچان            طلوع دیگرش بعدغروب این گوهرما

 

عزیزالله   عطاردی    قوچانی        جهان راگشت پی تحقیق این علامه ما

 

سفربسیار بنمود  او   همه  عمر     زهند  تا انگلستان و فرانسه  مرشد ما

 

مهیاشد سندهاازبلاددورونزدیک     سندهائی که شد اندر وطن  گنجینه  ما

 

عطاردی به تحقیق   به  تفحص        نوشت صدها کتاب تاکه شود یگانه ما

 

نوشت ده ها مسانید  برائمه (ع)      بشد همچو ستاره ماندگار درکشورما

 

به جهد وکوشش اویکدانه ای بود       به سعی اوشده علم حدیث سرمایه ما

 

نویسنده.مترجم.هم محقق ومورخ       خراسان بودکف دستش این دردانه ما

 

اگرچه بودمقام علمیش بالاوشامخ          فروتن بود و مظلوم گوهر یکدانه ما

 

بگفتارهبرفرزانه دروصف عطارد            که هم جوینده بود وپارسا این عالم ما

 

خداونداچوبردی ازمیان خلق اورا          مقامش  را تو در جنت  بیفزا خالق ما

 

سیدرجب چمنی مرداد93

 

+   سیدرجب چمنی ; ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir