قوچان کهن

آخرین اخبارقوچان-رجال ومشاهیر -جذابترین وتازه ترین ها درباره قوچان

قرآن مونس روزهای زندان رهبر فرزانه انقلاب وتسکین دهنده شهید موسوی قوچانی

 

 

مبارزه برای حق و قیام لله، بی هزینه نیست. بارها دستگیری و زندان، یکی از هزینه هایی بود که حضرت آیت الله خامنه ای برای فعالیت های مبارزاتی خود پرداخت. اما در تمام این دوران، قرآن، یار انیس ایشان بوده است. در ماجرای دستگیری اول در سال 42، وقتی آیت الله خامنه ای را به زندان نظامی مشهد منتقل می کنند، همه ی وسایل شان را می گیرند. اما ایشان می گویند: «من درخواست کردم قرآن را بگذارند پهلوی من باشد. قبول کردند.»7 در ماجرای دستگیری پنجم در سال 1350 در مشهد، وقتی مأموران ساواک، سید عباس موسوی قوچانی، روحانی مقاوم را شکنجه کردند، قرآن خواندن آیت الله خامنه ای تنها مایه ی تسلی خاطر او بوده است: «آن چه در این زندان تنها مایه ی تسلی خاطر آقای موسوی بود، این که وقتی پس از اتمام شکنجه به سلولش برمی گشت، به صدای قرآن خواندن من گوش فرا می داد. من هم آیات ویژه ای را از قبل انتخاب می کردم و برایش می خواندم تا مرهم زخم هایش و آرام جانش و آهنین کننده ی اراده اش باشد.»8

دوران دستگیری و زندان با سکوت و تنهایی و خلوتش، فرصت مناسبی بود تا حضرت آیت الله خامنه ای با تلاوت قرآن و تدبر در آن، بهره های فراوانی از این کتاب شریف بردارد.

برگرفته ازگزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه

+   سیدرجب چمنی ; ٧:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir