قوچان شهر تاریخ کهن ایران

فرهنگی -آخرین اخبارقوچان-رجال ومشاهیر -جذابترین ها درباره قوچان

آیت الله حاج سید علی مقدم قوچانی

 

 آیت الله سیدعلی مقدم قوچانی

                     

سید علی مقدم قوچانی فرزند حاج سیدغلامحسین درسال 1313شمسی درقوچان متولد شد اجدادایشان حدودا"800سال تولیت آستان مقدس سلطان ابراهیم فرزند امام رضا (ع) رادرشهرکهنه قوچان عهده داربوده اند

درسال 1328واردحوزه علمیه قوچان شدوجامع المقدمات رامحضر حاج شیخ علی قدوسی قوچانی (ره) به اتمام رسانید درسال 1329 وارد حوزه مشهد شدوازحضور شیخ محمدتقی ادیب نیشابوی .آیت الله آهنیان قوچانی وحاج میرزااحمد مدرس یزدی(ره) بهره برد

درسال 1334به اتفاق حاج شیخ عباس سپهری قوچانی وارد حوزه علمیه نجف اشرف شدوردمدسه مرحوم آخوند خراسانی ازمحضرشهید محراب حاج سید اسدالله مدنی (ره) استفاده نموددرسال 1338 به قم آمد منزلی خریداری نمود ازسال 1339ال 1343 زمان تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه ازدرس خارج فقه(مکاسب محرمه)وخارج اصول امام بهره مند شد

پس ازتبعید امام دردرس خارجهفقه مرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) ودرس خارج اصول مرحوم اراکی سودجست وکتاب منظومه مرحوم سبزواری راطی 2سال نزذ حاج شیخ جعفرسبحانی سپری نمود درسال 1347 خلاف میل باطنی درتهران سکنت گزید

دربدو ورود به تهران درمسجد علوی  مشغول اقامه نمازجماعت شد وتاکنون این عمل ادامه دارد

ایشان دراین مسجد باعث ارائه خدمات شایان توجهی به جوانان گردید ازجمله برنامه تفسیر وکلاس های قرآن که اززمان ستم شاهی بامشکلات بسیارشروع شد وثمرا ت خوبی داشت . علمای برجسته و شناخته شده ای چون حجت الاسلام والمسلمین قرائتی از شاگردان ایشان بوده اند

                        

درسال 1365فرندش سید مصطفی مقدم درتاریخ 13اردیبهشت درجبهه فکه به فیض شهادت نائل آمد

ایشان سابقه خدمت بعنوان مسئولیت سیاسی عقیدتی تسلیحات جمهوری اسلامی ایران ومدرس دانشگاه آزاد  اسلامی وهمچنین تدریس درحوزه علمیه  نبی اکرم به دعوت آیت الله نجفی دامت افاضاته  رادارند

ازمجموعه کتابهای به تحریردرآمده توسط آیت الله ذبیح نیامقدم قوچانی میتوان به کتابهای گوهرهدایت درباره زندگانی امام رضا (ع) –نقش روحانیت دراسلام واجتماع و درس هائی ازتوحید اشاره کرد