قوچان شهر تاریخ کهن ایران

فرهنگی -آخرین اخبارقوچان-رجال ومشاهیر -جذابترین ها درباره قوچان

شعرهای بسیار زیبا
نویسنده: سیدرجب چمنی - دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢

 

  


  سنگرهای عشق ایمان و صفا یادش بخیر              چفیه های مملو از یاد خدا یادش بخیر

ترکش خمپاره و نارنجک و میدان مین            رزم والفجر و نبرد کربلا یادش بخیر

با دیدن ابیات زیبای بالا برآن شدم چند بیتی بیاد گذشته ها بنویسم امیدوارم مقبول شما باشد

                        غم وانوده ماازغافله جامانده ها یادش بخیر

 ایستگاه صلواتی.شربت وآبمیوه هایادش بخیر   

     اوج خنده درمیان صلوات وتیکه ها یادش بخیر

نان خشک و آب و گه ساچمه پلو  یادش بخیر 

       تن ماهی .خشکبار و  نامه ها    یادش بخیر

توی بار کامیون رفتن به خط     یادش بخیر   

     چفیه و فانسقه و آن  کفش ها     یادش بخیر

مسجد گردان و آن سوز دعا      یادش بخیر    

     شب حمله گریه وهم خنده ها      یادش بخیر

آب سرد کرخه و شب ها وماه     یادش بخیر   

      ام یک وژ3 . کلاش و دوشیکا        یادش بخیر

رمل و کانال  و جدال تپه ها     یادش بخیر  

        جسم ها. حائل میان سیم ها     یادش بخیر

وقت تنگی ها .توسل به خدا     یادش بخیر  

   جانفشانی وشجاعت گاهگاه امدادها یادش بخیر

زمزمه درزیرآتش درکناربچه ها یادش بخیر     

            رقص مرگ چلچله دررزمگاه     یادش بخیر

درمیان تیروترکش خنده های شهدایادش بخیر   

       غم واندوه ما.ازغافله جامانده ها    یادش بخیر

پیروبرنا.همگی محوکلام رهبری یادش بخیر    

         تیغ شب . گلبانگ یازهرا ی ما     یادش بخیر

دیرشدای(عزیزقوچانی) گزیده گوئیها یادش بخیر    

        کلام کوتاه  که (کربلای جبهه ها)   یادش بخیر  

یک بار هم بابای معلوم الاثر باش...(شعری بسیار زیبا و پر سوز)

 

 ای پیش پرواز کبوتر های زخمی
بابای مفقود الاثر! بابای زخمی!

دور از تو سهم دختر از این هفته هم پر
پس کی؟ کی از حال و هوای خانه غم پر؟

تا یاد دارم برگی از تاریخ بودی
یک قاب چوبی روی دست میخ بودی

توی کتابم هر چه بابا آب می داد
مادر نشانم عکس توی قاب می داد

اینجا کنار قاب عکست جان سپردم
از بس که از این هفته ها سر کوفت خوردم

من بیست سالم شد هنوزم توی قابی
خوب یک تکانی لا اقل مرد حسابی!

یک بار هم از گیر و دار قاب رد شو
از سیم های خاردار قاب رد شو

برگرد تنها یک بغل بابای من باش
ها! یک بغل برگرد، تنها جای من باش

ای دست هایت آرزوی دستهایم
ناز و ادایم مانده روی دست هایم

شاید تو هم شرمنده یک مشت خاکی
یک مشت خاک بی نشان و بی پلاکی

عیبی ندارد خاک هم باشی قبول است
یک چفیه و یک ساک هم باشی قبول است!!

تنها تلاشش انتظار است و سکوت است
پروانه ای که توی تار عنکبوت است

امشب عروسی می کنم جای تو خالی
پای قباله جای امضای تو خالی

ای عکس هایت روی زخم دل نمک پاش
یک بار هم بابای معلوم الاثر باش:: موضوعات مرتبط: مطالب مذهبی، تصاویر زیبا
:: برچسب‌ها: جانباز

 

دخترک گریه مکن غم ها به پایان می رسد

وقت وصل دختر و بابای    خندان  می رسد

چشم  بربند و به دل میل  پدر درخواب  کن

پدرازلطف خداباصداثردرخواب دخترمی رسد

 

نویسنده: سیدرجب چمنی - شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢

                                                                    بنام خدا

                                                          

1)      عزیزم کلون رفتی ازقدیما  یادت میه    

                                           ازکوچه قدیمی وخنه ومهمونخنه ها یادت میه

2)      کندوی آردننه.توپسخنه یادت میه    

                                          قرمه وروغن زرد.دلنگون ازچخت خنه یادت میه

3)نون ساجی کلوخی وچلپک وقتلمه یادت میه

                                           تندور توحولیا  مطبخ  و بالاخنه      یادت میه

4)      توبگو رفیق گل ازبیچه ها یادت میه    

                                            ازحسین وحسن وغلام سیاه       یادت میه

5)      خنه ها کاهگیلی بید ازکاهگیلا یادت میه 

                                         بگو ازچرخ چاه و حوضای مندو حولیا یادت میه

6)      بزیمان الک دولک یاتیشله بید یادت میه 

                                          جوز بزی ,خنه خنه , اوپیشتکا        یادت میه

7)      حالا زیمبو کشیدن .دورتپه ی نادری یادت میه

                            بزی قویمبشک شبای برات تویخدونای قدیمی یادت میه

8)      توی میلانا ماشین زیاد نبید یادت میه 

                                    بجای ماشین همه پرگاری ودرشکه  بید یادت میه

9)      وقتی کاربدمکردی طرفت ننه وگورنه بیدیادت میه  

                                سر شوم جای همه ی بیچه ها توخنه بید یادت میه

10)      مردما ساده بیدن همه باهم رفیق بیدن یادت میه  

                            اگه حرفی مزدن سرمدادن تاحرفشان دیتا نره یادت میه

11)  هرکسی چیزمخواست ازهمسیه قرض میگرفت یادت میه  

                                  پیازوزردچوبه ودوغ باقده قرض می گرفت یادت میه

12)  غذامان پلونبید پلومال شب جمه بیدیادت میه 

                          غذای مقبول مردم آبگوشت وقتقوو اشکنه بیدیادت میه     

13)  خنه هامبل نداشت توخنه هاکم قالی بیدیادت میه    

                    فرشامان.پلاس بیدیاکه جوال ,روفرشیاجاجیمی بیدیادت میه

14)  کفشامان اسپورت نبیدگلوش بیدولتگی بیدیادت میه   

                      یخنی  یای سفید روی کتا لازمه مدرسه بید   یادت میه

15)  چرخ نداشتییم اسب مان اربه بید یادت میه      

                                      توزمستون به پامان چارق وپیتو بید یادت میه

16)  مردای بزرگ همه, کتشان پوستینا بید یادت میه  

                            زنا چادرچارچاق مکردن برشان جلسقه بید یادت میه                   

17)  قدیما گاز نداشتیم یاکه شوفاژنداشتیم ایناره یادت میه  

                       بجاش کرسی واجاق میون خنه داشتیم ایناره یادت میه 

18)  دورکرسی برامان قصه مگفتن گمونم یادت میه    

                    قصه ای ازشاهنامه با یک دنیا غصه مگفتن گمونم یادت میه

19)  سینوتوکال کلون وماهی  کالی  یادت میه   

                                            باغای سنجد وسیب وزردآلی  یادت میه

20)  کنارکال کلون(رودخانه اترک) سینماره یادت میه

                                           سینما کوروش رقیب سعدی ره یادت میه

21)  سیلو گندم قیمی ره بگوتپل مپل یادت میه     

                                         کارخنه برق ره بگو با کارگراش یادت میه 

22)  همه ی کارخنه های کشمیش ره یادت میه      

                                    کارخنه ی مینوبا  دارای قالیش ره یادت میه

23)  پارک کلون ورودی چهل هکتاری ره یادت میه      

                                     درختای ارس. زیرش قبرستوناره یادت میه

24)  باغ میم خوشگل وباانگورای کشمیشی ره یادت میه  

                      درختای پیشی پیشی باخرگوشای وحشی ره یادت میه

25)  فرودگاه طیاره روبروی پلیس راه ر یادت میه         

                                 طیاره ی زردوسفیدوسرخ وهم آبی ره یادت میه 

26)  فرودگاه هلی کوپتر. پیین پارک ره بگویادت میه     

                               چمن وگودالی وپارک بزی بیچه ها ره بگویادت میه

27)  مسافرخنه های زیاد با هتلا ره یادت میه          

                                     هتل فردوسی وسعدی وخیام , ژیلاره یادت میه

28)  کندن گودالی هتل عتیق ره باباجان یادت میه    

                         هتلش عتیقه ,رفته خوب افتتاح نرفته. ایرکه یادت میه

29)  گپ ازعتیقه کردم بگو ازعتیقه ها یادت میه   

                         درآوردن عتیقه  با فروش زیرخاکی وسکه ها یادت میه

30)  مندو پارک کلون. گشتارگاه بره هاره یادت میه 

                                  میون برف زیاد چغوکاوکلاغا کفتراره یادت میه

31)  ازگیر موندن درخت زیر پل اترک یادت میه     

                           مکتب خنه ی قدیمی .پشت وزبروزیربگویادت میه

32)  بگووقت محرم مسجداوعزادارا یادت میه  

                                  صلوات و روزه و نذرونیاز و حلیما   یادت میه

33)  مجلسوزنجیروسینه.اوج سوز دعاره یادت میه 

                            مردای حق وخدا حاج کریمی ووکیلیاره یادت میه

34)  آیت ا...نجفی هاتف وذبیحی یا  یادت میه      

                                      آیت ا... قوچانی . عطاردی باصفا یادت میه

35)  توکه کشتی بلدی بگو که ازپهلوونایادت میه      

                               میون پهلوونا نخودچی وفیلابی ووفادارا یادت میه

36)  بگوازکشتی گیرابا لنگای قوچانیشان یادت میه        

                                   پهلووناصحرائی ,عفت دارو بهادرییا یادت میه

37)  ازباشگاه پهلوانی. خنه همه پهلوونا یادت میه       

                                  آقامهرافروزیان ,عقیل شاهی ,رستمیا یادت میه

38)  پروفسورصادقی سلطان قلب دنیا ره یادت میه      

                                پروفسوربلوریان مهرابی باپنجه طلائی ره یادت میه

39)  ازدکتر هراتی واسماعیلی استای خط یادت میه        

                                         جابانی شاکری وکلیم ا...,بزرگ نیا یادت میه

40) بگواز بخشی ها  و  دوتار زنا یادت میه

                              استاحسین یگانه.سلیمانی.ستارزاده.آلماجقیا یادت میه

41)  خوب یابدنمایندههای مجلس اسلامی ره یادت میه  

                             آقاکمالی نیا,شوشتری ,وشیخ جعفروذاکریا یادت میه

42)  ازرفیق یادگاررهبری حاج رحمانی یادت میه   

                                          ازدلیر شهرمون آقاموسوی قوچانی یادت میه

43)  شهدای انقلاب کریمی وغلامیان یادت میه        

                         ازشهیدای ترورآهنچیان.عطاران وموسویان داوودیایادت میه

44)  ازپهلوونای شهید, چمنی ره یادت میه       

                               سردارای شهیدرستمی وعباسی وکلاهدوزا یادت میه

45)  بگوازنورشهیدای دیارنورعلی شوشتری یادت میه 

                                        بگواز ستوده ها اسدییا ومهدی ذاکریا یادت میه

46)  همگی بمومیگن اوهو(عزیزقوچونی) خوابت میه   

                                        کهنه قباله شدی رفیق بگواینا ره چتور یادت میه

 

محمد مهدی سیار شعرهایش به دل نشستنی است. به نظرم این شعر در تبیین مرگ بر امریکا از کارهای ماندگارش باشد.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها
مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوق های بوق، مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای بیم
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بندهای انفرادیِ زمین
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زندگی باد زندگی او، زنده باد زندگی من تو ما
یک کلام... مرگ بر آمریکا...
مرگ بر ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده ی زیاد
بگو بلند: بیش باد
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قطع خنده های روشن علیرضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا
یک کلام...مرگ بر آمریکا...

 

          بیا قوچون که قوچون لاله زاره

بیا قوچون که قوچون باصفایه           هوای پاک اوکاره خدایه

میون شهرهای       پاک دنیا            سروالله سرش تاج خدایه  

نشنی دره او  از  شهرآساک            نخست پایتخت اشکانییایه    

به دوره ی قدیم بیده خبوشان          کشالیش طوس تاهیرکانیایه

زخلق مردمونش چی بگم مو           گفته سید علی که باصفایه 

بیا  قوچونیا   مهمون نوازن         مهمون ره نمگن گدا یا شایه

دلیرن و وفادارا"  به پیمون         هزاردنه به  قوچون  شهدایه 

زنش شیره مثال شیرشرزه           زنی صاحب جمال وباوفایه

اگرمردانگی خواهی ببینی             بیا قوچان که مهد مردهایه 

گلم حشمت مکن ازپهلووناش         که قوچون مطلع خیل یلایه

بریم بسلطون ابرام.شهرکهنه            آقایه پسرامام رضایه

زسحرتابه شوم شکرخداره         که قوچون همسیه شاه ولایه

زعلم وعالما   دره نشنی            بیا قوچون  که شهر عالمایه

فراوون دره هنرمند زبده              بیا قوچون که مهد هنرایه

زعشق وعاشقاوالله چی بگم         مگم فقط که شهر شاعرایه

زسازش روح ادم منه پرواز       به دنیا معروفیش به تارهایه

رغان زرد قوچون تل ندره      شیروماستش ورای گفته هایه

ملیمه گوشتش مثال پمبه              فروشش آرزوی قصابایه

رنگبرنگه وخوشمزه بباغا          انگوروشیرینش کیشمیشایه         

 بیابوناش طلا دره فراوون          طلای زردقوچون گندمایه

ببین شمخال که در بیمثاله             بهشته  دیدن جنت روایه

دوتایالش کشیده تا به افلاک       نشون ازقدرت وصنع خدایه

مگردن آهوا به کوه ودشتش         پلنگش مثل شیر بیشه هایه

بهشت آشکریه توی ای دره        مپرس توازخدا جنت کجایه

شدی مدهوش ززیبائی لب او       نپرسی ای خدااینجی کجایه

بگم موازسراب وشارشارش         او سردش جلای جیگرایه

بشیرین دره وسد وبه آبشور          نگاه کن آبشارش باصفایه

برو کلر ببین غار بلندش               پناه  مردمی  ازراهزنایه

کلون غاری دریم براه میشد           که رستم نام اوازغارهایه

بیا قوچون سیاحت لاله زاره        فراوون گرموهاوچشمه هایه

عزیزغافل مشوازشهرقوچون       قوچون شهرقشنگ ودلربایه

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

نشنی:نشانی - آساک : اولین پایتخت اشکانیان - دوره ی قدیم: دوران کهن - خبوشان : نام قدیم قوچان - کشالیش : طول آن. امتدادآن  -هیرکانی: نام قدیمی ناحیه وسیعی در جنوب شرقی دریای مازندران - نمگن : نمی گویند - سیدعلی :کنایه ازرهبرمعظم انقلاب - دنه : دانه .نفر – حشمت: عظمت شوکت جاه و جلال بزرگی شکوه .حشمت مکن :تعجب نکن ازشکوه وبزرگی (فرهنگ عامیانه قوچان)– مطلع : محل طلوع.زادگاه – خیل : گروه .دسته – یل : پهلوان .دلیر – سلطون ابرام: سلطان ابراهیم پسر امام رضا(ع) – شوم: شب – همسیه: همسایه – شاه ولایه : شاه ولایت است ( کنایه ازامام رضا (ع)) - زبده : ماهر.چیره دست – چی بگم : چه بگویم - مگم: می گویم- ادم : آدم . انسان – منه : می کند – معروفیش : معروفیت آن – رغان: روغن – تل : مثل ومانند – ملیمه : ملایم است.لطیف است – پمبه : پنبه ـ کیشمیش : کشمش- در: گوهر- دوتا یالش : کنایه از دودیوار اطراف دره ـ صنع خدا: ساخته شده به قدرت خدا ـ مگردن: گردش می کنند –آشکریه : آشکار است .دیده میشود – مپرس : نپرس – مدهوش : بی هوش . ازخود بیخود شدن – اینجی : اینجا - شارشار: نام آبشاری درروستای سراب ـ او: آب – شیرین دره: یکی ازبخش های قوچان که سدتبارک درآن قراردارد – آبشور: نام روستائی اطراف قوچان ـ کلر: (ک به فتحه )نام روستائی درجنوب غرب قوچان- کلون: بزرگ  ـ میشد : مشهد – غاررستم: نام غار دراطراف جاده قوچان مشهد – لاله زاره : دشت ودامنه های آن ازلاله وشقایق پرشده است -  گرمو: گرم آب . نام چشمه آب معدنی نزدیک شهرکهنه –

 

 

                            برف

 

بازبرف وباز برف وبازبرف                    سینه مالا مال درد وپرزحرف

ای خدااین برف آیا نعمت است ؟                پس چرا بهر یتیمان  مهنت است

درخرابه پسریتیم وکوچک خواهرش           سایه پدر ندارد رفته ازبر مادرش

دخترک ناله کند ازدردوسرمای زیاد           برادرغذاوهم بسترگرمش وعده داد

بهریک رزق حلال بهرطرف اومیدوید        لیک چون اوبچه بودکاردهی اوراندید

پسرک وامانده   شد    درکارخود              به خداشکوه نمود وزمزمه اسرارخود

کفش سوراخم ببین انگشتهایم یخ زده           من ندارم سرپرستی لااقل    جایم بده

سرخ کرده سوزسرمادستهای کوچکم           خسته قلبم ای خدا، شده کبود هردولبم

خواهرمن منتظر،کنج خرابه  سربرد            گرنیابد تکه نانی ضعف هوشش میبرد   

درمیان برف وسرما هست امیدم به تو         قرص نانی آتشی.چیزی نمی خواهم زتو

درخیالم گاه اندیشم که ای رب صبور            ازچه بردی پدر و مادرمن را دوردور

داشتم من ، درکنارم مادری اینجا اگر          گرم می گشتم درآغوشش نبودم دربه در

کاش یارب بودبابادرکنارم این زمان             کاش پیش تونمی آمد ، نبود اهل جنان

سرنوشت ماکنون حیرانی وغربت نبود         برسرما سایه ای بود  سهم ماخفت نبود   

ای خدارزقی نیامدبه خرابه چون روم ؟        هرکجا رفتم کسی یارم نبود دلخون روم؟

دستخالی پیش خواهرخسته ولرزان روم ؟     خواهرزارم به فکرنان ومن بی نان روم؟

کاش یارب یاوری پشت پناهی  داشتیم        چون علی(ع) ماهم امیری و پناهی داشتیم    

ناله میکردوجهان اندرنگاهش تیره گشت     برزمین افتادوخوابی بروجودش چیره گشت

ناگهان آمد صدائی که برایش گرم بود            گوئیا روح خدائی با صدائی نرم بود

گفت مردی مهربان .جان دلم اینجاچرا           باش مهمانم به خانه. دردل سرماچرا؟

گرخدا یاراست  .  تو گریان  مباش              ناله کم کن  . حال جز خندان مباش

گفت آقا خواهری دارم خرابه جای او          گفت باشد خانه ی گرمم کنون ماوای او

گفت جبران میکنم اماکنون من مفلسم          گفت کارت میدهم بعدا" حسابت.مخلصم

شادوخرم اودوید سوی خرابه لاجرم        گفت ازسوی خدا. یاوررسید ای خواهرم

دخترک آرام وخسته دیدگانش بازکرد       چون برادر دید خندیدو   برایش   نازکرد

دربغل بگرفت برادرخنده راآوازکرد          راه رفتن  درولای  مرد را   آغازکرد

دیددرره بچه هاباتخته ای سرمیخورند        برف بارد گوببارد چون که لذت می برند

ای خدابرف تورامن همچودیگربچه ها       دوست دارم لیک بهر زندگیی چشمه ها؟

چشمه ها گرزنده باشند دشتهاهم زنده اند       پیردهقان مردچوپان گله هاهم زنده اند

ای خدا باشد. ببارد  برف برکوه ودمن         تو فقط دورم بدارازخلق وخوهای لجن

 توعزیزم کرده ای من روسیاهم ای خدا        باهمه کفران من . دادی پناهم ای خدا

چون توبنمودی عزیزم روسیاهم ایخدا          باهمه کفران نعمت در پناهم ایخدا

 

 

پیش خلق گردان عزیزم خون دلهاخورده ام     درنداری باسختکوشی بهره هامن برده ام

من ندارم شکوه ای ازتنگدستی ای خدا         تومحیا کن روزی بهر ماتا نباشیم ماگدا

کن محیا روزیم تا که نباشم من گدا