قوچان شهر تاریخ کهن ایران

فرهنگی -آخرین اخبارقوچان-رجال ومشاهیر -جذابترین ها درباره قوچان

هیئت عاشقان ثارا...

 

نویسنده: سیدرجب چمنی - یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
جلسه هیئت مدیره باشرکت اعضای هیئت مدیره برگزار گردید ودرمورد دستور جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گردید
۱ - کمیته مالی جهت تشکیل صندوق تعیین گردید  که اعضاء آن عبارتند ازآقایان(۱-عبدالعلی حیدری ۲-جلیل تقدیسی۳-سیدعلی اکبر چمنی ۴-سیدرجب چمنی)
۲- تعیین مبلغ اولیه افتتاح حساب توسط اعضاء وهمسران وفرزندان  که مبلغ اولیه ۲۵۰۰۰۰ریال ومبلغ ماهیانه ۵۰۰۰۰ریال برای هرنفرتعیین گردید
۳- درجلسه فوق تصویب شد بازیکنان تیم فوتبال هلال احمر بعلاوه اعضاء اتوبوسرانی درقالب تیم فوتبال اتوبوس رانی ادامه فعالیت دهند
۴-زمان تشکیل جلسه عمومی آینده تاریخ ۲۸/۰۴/۸۷ تعیین گردید که مکان آن متعاقبا اعلام می گردد

 


 

نویسنده: سیدرجب چمنی - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧

همایش عاشقان ثارا... درتاریخ ۳۰/۰۱/۸۷ برگزار شد وهیئت مدیره جهت پیگیری مسائل جاری وفعالیت های ورزشی . اقتصادی .اجتماعی ازسوی شرکت کنندگان در جلسه انتخاب گردید اسامی منتخبین بشرح زیر اعلام می گردد

۱-ابراهیم زاده رجبعلی 

                               
۲-بهادری مجید


۳-تقدیسی جلیل


۴-چمنی سیدرجب


۵-حیدری علی


۶-خلیق  سیدعباس


۷-قربانی حسین اصغر


درضمن مقررگردیدهیئت مدیره هر یک ماه حداقل یک جلسه مجمع اعضائ شهرستان هرسه ماه یک جلسه ومجمع عمومی یعنی اعضائ حاضر درشهرستان قوچان واعضائ مقیم درشهرستانهای دیگر هر۶ماه یک جلسه تشکیل دهند

 


 

نویسنده: سیدرجب چمنی - دوشنبه ٢۶ فروردین ۱۳۸٧

 اولین همایش هیئت عاشقان ثارا...

زمان:جمعه۳۰/۰۱/۸۷

مکان:قوچان خ-عطار-مسجد قاسمیه 

 

باتوجه به علاقه زیادم بهزادگاهم شهر قوچان برآن شدم مطالبی درباره این شهر جمع آوری نموده ودراختیار دیگران قراردهم که بزودی دراین وبلاگ قرارخواهم داد